Wsparcie dla gmin, miast i powiatów

Jakie są korzyści z tworzenia lokalnej polityki oświatowej wspólnie z nami?

 • Opracowanie długoletniego planu działania na rzecz rozwoju lokalnej oświaty we współpracy z mieszkańcami i przy wsparciu naszych ekspertów.
 • Zbudowanie na terenie gminy/powiatu koalicji na rzecz rozwoju oświaty.
 • Poprawienie jakości pracy szkół przez włączenie ich w proces dyskusji nad oświatą oraz decydowania o jej celach.
 • Zainteresowanie mieszkańców gminy lub powiatu jakością oświaty oraz wprowadzenie definicji i kryteriów jakości pracy szkoły.
 • Przygotowanie zespołu lokalnych liderów do prowadzenia projektu.
 • Promocja gminy/powiatu na forum ogólnopolskim.

 

Na czym polega współpraca?

Decydując się na budowanie przyszłości lokalnej polityki oświatowej wspólnie z nami, otrzymają Państwo wsparcie na każdym etapie tego procesu.

Oferujemy m.in.:

 • Szkolenia dla lokalnych liderów przygotowujące do prowadzenia procesu tworzenia lokalnej polityki oświatowej.
 • Doradztwo specjalisty z zakresu tworzenia polityki oświatowej w samorządzie.
 • Udział naszych ekspertów w wydarzeniach lokalnych związanych z oświatą.
 • Prace analityczne (analiza stanu oświaty, analiza opracowanej strategii oświatowej).
 • Narzędzia do prowadzenia procesu na każdym jego etapie.
 • Wsparcie promocji procesu lokalnie oraz na forum ogólnopolskim.

 

Finansowanie

Współpraca z CEO w ramach tworzenia polityki oświatowej jest płatna. Samorząd terytorialny ponosi tylko część kosztów związanych z przeprowadzaniem tego procesu, ponieważ wspieranie samorządów w budowaniu polityki oświatowej jest ważnym elementem misji naszej fundacji. Cena jest ustalana indywidualnie i zależy od zakresu zadań, w jakie będą zaangażowani nasi eksperci. Aby poznać szczegóły oferty, zapraszamy do kontaktu.