O programie

Co to jest polityka oświatowa samorządu terytorialnego?

Polityka oświatowa samorządu terytorialnego to określenie lokalnych priorytetów oświatowych i opracowanie zgodnego z nimi wieloletniego planu działań i decyzji finansowych.

Na czym polega tworzenie lokalnej polityki oświatowej?

Tworzenie polityki oświatowej samorządu terytorialnego oznacza działania inicjowane przez władze samorządowe, w których osoby zainteresowane oświatą i przedstawiciele związanych z nią grup (np. dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie, rodzice, przedstawiciele organizacji pozarządowych):

  •  rozpoznają stan oświaty w swojej gminie;
  •  rozważają ambicje, potrzeby, możliwości i wyrażają opinie w tej sprawie;
  •  podejmują decyzje dotyczące zmian w organizacji oraz pracy szkół i innych placówek oświatowych.

Tworzenie polityki oświatowej gminy lub miasta dotyczy wszystkich szkół i instytucji edukacyjnych znajdujących się na danym terenie.

Jakie są etapy tworzenia lokalnej polityki oświatowej?

  • Przygotowanie warunków instytucjonalnych do budowania lokalnej polityki oświatowej.
  • Diagnoza stanu lokalnej oświaty i oczekiwań społecznych wobec oświaty.
  • Określenie celów strategicznych dla oświaty w oparciu o zebrane oczekiwania mieszkańców i zatwierdzenie ich uchwałą.
  • Opracowanie sposobu realizacji polityki oświatowej w danej gminie lub powiecie w kolejnych latach i zatwierdzenie go uchwałą.

Jak długo trwa proces budowania polityki oświatowej?

Stworzenie długoletniego planu działania w oświacie, który jest dostosowany do potrzeb konkretnej gminy lub powiatu, wymaga czasu. Zbudowanie polityki oświatowej samorządu terytorialnego według proponowanej przez nas procedury trwa 12 miesięcy.