O nas

Współpraca ze szkołami

Od ponad 20 lat w skali ogólnopolskiej pracujemy z dyrekcjami szkół, kadrą nauczycielską, samorządami terytorialnymi i centralnymi władzami oświatowymi na rzecz efektywniejszego uczenia się w szkole. Wspieramy szkolną demokrację i samorządność, rozwijamy kompetencje obywatelskie i społeczne uczniów. W naszych programach bierze udział każdego roku ok. 12 000 szkół i 50 000 dyrektorów i nauczycieli oraz prawie 500 000 uczniów.

Prowadzimy ponad 20 programów opartych na projektach edukacyjnych realizowanych przez zespoły uczniowskie pod opieką nauczycieli, kładące nacisk na działania lokalne, z następujących obszarów: edukacja obywatelska, globalna, matematyczno-przyrodnicza, kulturalna, medialna, ekonomiczna. Pomagają one młodym ludziom zrozumieć świat, rozwijają krytyczne myślenie, wiarę we własne możliwości, uczą współpracy, zachęcają do działania na rzecz innych.

Współpraca z samorządami terytorialnymi

Od lat współdziałamy z samorządami terytorialnymi, aby wspólnie podnieść jakość pracy polskiej oświaty poprzez profesjonalizację pracy szkół i nauczycieli. W naszych programach zachęcamy młodzież do podejmowania inicjatyw na rzecz najbliższego otoczenia we współpracy z władzami samorządowymi i innymi instytucjami lokalnymi. Wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej wyróżnialiśmy samorządy, które promowały otwarcie się szkół  na społeczność lokalną, przyznając tytuł ,,Samorządu wspierającego szkołę z pasją”.

Wiedząc o tym, jak ważne jest planowanie w oświacie, opracowaliśmy na potrzeby samorządów procedurę, w ramach której powstają wieloletnie plany oświatowe, włączające w ich tworzenie  mieszkańców danej gminy lub powiatu. Wdrożyliśmy ją w życie w ponad 20 samorządach.

Więcej o Centrum Edukacji Obywatelskiej znajdziesz na stronie:https://glowna.ceo.org.pl/