Kontakt

Kontakt

Porozmawiajmy o możliwościach i potrzebach oświaty w Państwa gminie lub powiecie oraz o budowaniu lokalnej polityki oświatowej wspólnie z nami. Zapraszamy do kontaktu! 

E-mail: politykaoswiatowa@ceo.org.pl

Telefon: 22 825 05 50 wew. 120

Nasz zespół

Andrzej Szeniawski

Współzałożyciel Centrum Edukacji Obywatelskiej, członek Rady Programowej Fundacji. Współautor programu Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego, wspierającego samorządy terytorialne w realizacji uspołecznionego procesu budowania wieloletnich lokalnych planów oświatowych od 1996 r. Autor, współautor i konsultant wielu dokumentów z zakresu planowania strategicznego. Główne obszary kompetencji: funkcjonowanie samorządów terytorialnych; planowanie strategiczne; zarządzanie oświatą, w tym dostosowanie oświaty do wymagań lokalnego rynku pracy; partycypacja społeczna; innowacyjność w rozwoju regionalnym; zarządzanie projektami tym projektami współfinansowanymi z EFRR i EFS; zarządzanie jakością, informatyzacja jednostek administracji publicznej; animowanie współpracy międzynarodowej. Więcej

Mieszka w niewielkiej wsi na Warmii, czerpiąc satysfakcję z kontaktu z naturą. 

Janusz Samarow

Wieloletni dyrektor szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, gimnazjum. Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, historii i podstaw przedsiębiorczości. Nauczyciel akademicki i trener specjalizujący się w zagadnieniach prawa oświatowego. Przez dziesięć lat pracował w kuratorium oświaty jako wizytator, dyrektor wydziału, wicekurator. Autor analiz i audytów związanych z budowaniem strategii rozwoju oświaty. Koordynator projektów europejskich i rządowych w obszarze edukacji. Członek zespołu prowadzącego projekt POST na lata 2016 – 2023 Gminy Miasta Ełk i Powiatu Ełckiego.

W wolnych chwilach gotuje i podróżuje. W dobie Internetu nadal uwielbia zapach farby drukarskiej na kartach dobrej literatury.

Joanna Soćko

Trenerka w programie „Szkoła ucząca się” ; „Akademia SUS”;” Szkoła z klasą” oraz innych programów CEO. Organizuje i prowadzi szkolenia, seminaria, spotkania panelowe, konferencje dla nauczycieli, dyrektorów, przedstawicieli samorządów terytorialnych z całej Polski z zakresu efektywnego nauczania (metod dydaktycznych, oceniania kształtującego, współpracy nauczycieli, ewaluacji wewnętrznej pracy szkoły) oraz budowania lokalnych strategii oświaty na rzecz rozwoju ucznia i szkoły. Pracowała jako nauczyciel historii, wos, radna Rady Gminy. Przez 5 lat pracowała w systemowym projekcie dotyczącym doskonalenia nauczycieli w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie. 

W wolnej chwili lubi czytać, podróżować, ceni kontakt z ludźmi.

Michał Tragarz

Socjolog, od 2008 roku koordynator programu Samorząd uczniowski w CEO. Autor kursów e-coachingowych dla opiekunów i uczniów oraz współautor publikacji o samorządzie uczniowskim. Trener młodzieżowy, absolwent kursu dla trenerów Stowarzyszenia STOP, przygotowuje i prowadzi warsztaty z zakresu samorządności uczniowskiej, partycypacji uczniowskiej, aktywności społecznej, edukacji globalnej, praw człowieka. Realizował projekty edukacyjne w Polsce, Gruzji i na Litwie; współpracował z organizacjami z Czech, Wielkiej Brytanii i Islandii. Mocne strony to umiejętność stosowania aktywnych metod uczenia się przez doświadczenie, kreatywnych metod konsultacji i podejmowania decyzji.

W wolnych chwilach jest podróżnikiem rowerowym, przejeżdża wzdłuż i wszerz wschodnią oraz południową Polskę, a jeśli ma więcej czasu - wschodnią i południową Europę.

Judyta Ziętkowska

Od 7 lat projektuje i wdraża programy edukacyjne z zakresu wzmacniania aktywności społecznej młodzieży i promowania wiedzy na temat społeczności lokalnej w szkole. Współautorka kursów e-coachingowych oraz publikacji dotyczących współpracy w środowisku lokalnym, wspierania inicjatyw młodzieżowych oraz pracy metodą projektu. Koordynuje proces tworzenia polityki oświatowej wspólnie z samorządami terytorialnymi. Z wykształcenia socjolog.

Gdy czas na to pozwala, przeszukuje księgarnie, chodzi po górach i planuje kolejną podróż z przyjaciółmi.