Drogowskaz na potrzeby edukacyjne mieszkańców Ełku

Już po raz drugi władze miasta Ełk oraz Powiatu Ełckiego współpracują z Centrum Edukacji Obywatelskiej przy opracowywaniu planu dla lokalnej oświaty wspólnie z mieszkańcami. Efektem pierwszej współpracy było stworzenie i przyjęcie uchwałą strategii rozwoju polityki oświatowej dla Ełku oraz Powiatu Ełckiego na lata 2007–2013.

Zatwierdzony plan zawierał cele dla ełckiej oświaty, bazujące na zebranych oczekiwaniach różnych grup interesu oraz na możliwościach ełckiej oświaty. Dokument wskazywał również, jak te cele należy osiągać, w jakim okresie czasu, jakie będą źródła finansowania poszczególnych działań oraz w jaki sposób będzie weryfikowane ich osiąganie lub nie.

Wypracowana przy wsparciu CEO strategia okazała się bardzo pomocna przy podejmowaniu kluczowych decyzji dotyczących oświaty w regionie ełckim. Dlatego od września 2015 roku trwają prace nad budowaniem strategii dotyczącej polityki oświatowej miasta Ełk oraz Powiatu Ełckiego na lata 2016–2023.

Chcemy, aby edukacja, jaką proponujemy młodym ełczanom, odpowiadała realnym potrzebom i oczekiwaniom uczniów, rodziców i całej lokalnej społeczności. W naszym przekonaniu o kierunkach działań kreujących przestrzeń edukacyjną powinni decydować wszyscy zainteresowani kształceniem i wychowaniem. Dlatego w partnerstwie z Centrum Edukacji Obywatelskiej tworzymy nową wizję rozwoju oświaty w naszym mieście i wspólnie pracujemy nad Polityką Oświatową Samorządu Terytorialnego – drogowskazem do budowania sukcesu edukacyjnego naszych uczniów – mówi Artur Urbański, wiceprezydent Ełku.

 

Dziękujemy Urzędowi Miasta w Ełku za udostępnienie zdjęć.