Program prowadzą:

A A A

O programie

W ramach programu wspieramy samorządy terytorialne w budowaniu strategii rozwoju lokalnej polityki oświatowej we współpracy z mieszkańcami. Pomagamy określić priorytety oświatowe i opracować plan, który pozwala je osiągnąć. Szkolimy przedstawicieli JST zajmujących się oświatą. więcej

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.

O ile nie jest stwierdzone inaczej, prawa do materiałów na stronie posiada Centrum Edukacji Obywatelskiej, a teksty są dostępne na licencji CC BY-NC-SA - Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach. Licencja nie obejmuje zdjęć, filmów i materiałów graficznych. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych treści.