Program prowadzą:

A A A

O programie

W ramach programu wspieramy samorządy terytorialne w budowaniu strategii rozwoju lokalnej polityki oświatowej we współpracy z mieszkańcami. Pomagamy określić priorytety oświatowe i opracować plan, który pozwala je osiągnąć. Szkolimy przedstawicieli JST zajmujących się oświatą. więcej

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.

Prawa do materiałów na stronie, o ile nie stwierdzono inaczej, posiada Centrum Edukacji Obywatelskiej, a teksty są dostępne na licencji Creative Commons BY-SA 3.0 PL. Licencja nie obejmuje zdjęć, filmów i materiałów graficznych. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych treści.